Vier gevaren die Europa bedreigen (initiatief van Aon, Crawford & Knowledge Network)

10 september Kantoor Aon, Rotterdam 

Europa is de afgelopen tijd meer dan eens onderwerp van een hevig debat geweest. Waarom? Er zijn vele redenen te noemen, maar de belangrijkste reden is gelegen - aldus Arend Jan Boekestijn, Knowledge Network - in het feit dat Europa kampt met vier crises. Om te beginnen met de Eurocrisis, gevolgd door Poetins agressie. Maar denk ook aan de vluchtelingenstroom (mede door implosie van het Midden Oosten), alsmede de afbrokkeling van het politieke centrum.
 
Vier crises simultaan komt vaker voor maar in dit geval is er in de perceptie van Arend Jan iets ernstigs aan de hand. De huidige vier crises versterken elkaar en de politiek heeft er nog maar weinig greep op. Griekenland is bijvoorbeeld de zwakste schakel in de Eurozone, maar moet ook de grootste vluchtelingenstroom verwerken. De Eurocrisis versterkt ook Poetins agressie dat op zijn beurt het populisme versterkt waardoor het politieke centrum verzwakt.


Op 10 september 2015 zal Arend Jan Boekestijn in zijn Panta Rhei lezing de vier crises in zijn samenhang analyseren en wijzen op de gevaren die op ons afkomen. Maar wellicht nog interessanter: Arend Jan zal eveneens voorstellen doen om de negatieve spiraal te doorbreken!Geopolitieke inzichten in Oekraïnecrisis

30 oktober 2014 een goed gesprek
Onderzoek en gesprekken met 'captains of industry' uit onder meer de Sierteelt, Energie, Machinebouw, Zuivel, Agri & Food en Ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken heeft Knowledge Network een schat aan informatie en inzichten geleverd over deze ‘game changer’. 

30 oktober 2014 vond er op initiatief van Knowledge Network een besloten meeting plaats om deze nieuwe inzichten en de gevolgen van deze nieuwe spelregels voor verschillende organisaties te bespreken.

Wordt uw organisatie geraakt door geopolitieke ontwikkelingen in Oekraïne/Rusland? 
Heeft u, of uw organisatie behoefte aan meer inzicht in de geopolitieke, militaire en economische ontwikkelingen in Oekraïne/Rusland en aanpalende landen? Neemt u dan gerust contact met ons op voor een goed gesprek. We zijn graag bereid onze kennis ‘InCompany’ met u te delen en waar nodig uw organisatie te voorzien van op maat onderzochte ‘game changers’ voor uw markt.